Choroba Leśniowskiego–Crohna w istotny sposób wpływa na życie chorych zarówno w aspekcie medycznym, jak i finansowym. Pacjent ponosi koszty związane z leczeniem i jednocześnie traci w znacznym zakresie możliwość uzyskiwania dochodów. Konsekwencje choroby
i nieobecność w życiu zawodowym pacjenta przekładają się na stan gospodarki i – pośrednio – finansów państwa. Właściwa i szybko postawiona diagnoza oraz skuteczne leczenie ograniczające rozwój choroby wpływają na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez pacjentów oraz społeczeństwo.

CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
MOŻE PROWADZIĆ DO:
poważnych powikłań

niepełnosprawności

wykluczenia z rynku pracy
Jest poważnym problemem społecznym
Znacznie obciąża finansowo pacjenta
i gospodarkę
Koszty różnią się w grupach pacjentów
i dynamicznie rosną wraz z postępem choroby
KOSZTY ZWIĄZANE
Z CHOROBĄ
LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
Opóźnianie postępu choroby oraz niwelowanie liczby i stopnia zaostrzeń przełoży się na zmniejszenie kosztów dodatkowych ponoszonych przez pacjentów i ograniczy negatywny wpływ na gospodarkę.

Inicjatorem kampanii ”Wyzwania Crohn” jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, przy wsparciu firmy Janssen.