Choroba Leśniowskiego–Crohna  jest bardzo podstępną i bolesną chorobą. Wpływa w bardzo znaczący sposób na to jak funkcjonują społecznie osoby nią dotknięte. Skutki tej choroby rozciągają się na życie rodzinne, samopoczucie, zdrowie psychiczne oraz może wpływać na życie społeczne.

Nie sposób jednak pominąć to w jaki sposób wpływa na aspekt finansowy chorych. Często koszty leczenia są bardzo wysokie, a zdarza się, że osoba chora ma trudności z podejmowaniem pracy i uzyskiwaniem dochodów.

Poznajmy skutki finansowe i społeczne tej choroby. Zwróćmy uwagę na to, że do pewnego stopnia możemy jej zapobiegać i leczyć. Istotną rolę odgrywa odpowiednia profilaktyka.